Organisation

Vi er Team Rynkeby

2.562 deltagere

Team Rynkeby består af 2.349 motionscykelryttere og 505 service personer fordelt på 64 lokale hold i 8 lande samt et internationalt hold.

4.500 sponsorer

I 2023 havde vi mere end 4.500 sponsorer, som bidrog med enten penge eller naturalier til projektet.

68,4 mio. kr.

I 2023 donerede vi 68,4 mio. DKK til organisationer, der hjælper børn med kritiske sygdomme.

Om organisationen

Team Rynkeby drives af Team Rynkeby Fonden. Den består af en bestyrelse samt en direktør, der sammen med en landechef for hvert af de lande, Team Rynkeby er repræsenteret i, varetager den daglige ledelse. Det er typisk landechefen, som har kontakt til deltagerne på holdene i de enkelte lande.

Hvert hold ledes af en holdkaptajn sammen med en styregruppe, der består af en række deltagere med forskellige kompetencer. På hvert hold er der desuden en række nøglepersoner med ansvar for blandt andet økonomi, sponsorer, PR og service. 

De lokale hold har desuden tilknyttet et netværk bestående af forhenværende deltagere. Netværket hedder Team Rynkeby Cycling Club og ledes af en TRCC Manager, som den lokale holdkaptajn udpeger for et år af gangen i samarbejde med landechefen i det pågældende land.

Se Team Rynkeby Fondens vedtægter

Se Team Rynkebys Organisationsdiagram