Persondata

Team Rynkeby Fondens privatlivspolitik

Indledning

Hos Team Rynkeby Fonden (herefter kaldt ”TRF”) er det vigtigt for os, at du er tryg ved, hvordan vi opbevarer og anvender dine persondata. Derfor har vi en klar politik om, hvordan TRF behandler de oplysninger, du giver os på en ansvarsfuld måde – med respekt for dit privatliv og selvfølgelig efter gældende regler.

Vi opbevarer og bruger dine persondata til løbende administration af din aftale, leverancer og kommunikation i forbindelse med dine produkter og tjenester, som du har hos os. Vi opbevarer og anvender kun dine persondata i det omfang og den periode, som det er nødvendigt i forhold til formålet.

Når du bruger TRF’s digitale platforme indsamler og behandler TRF som dataansvarlig en række personoplysninger.

Vi behandler personoplysninger med de overordnede formål:

 • at du kan benytte TRF’s digitale platforme, f.eks. vores mange websites, TRF app og TRF Intranet
 • at du som bruger af TRF’s digitale platforme har en god oplevelse af, at tjenesterne er personaliseret til dig
 • at vi er i stand til at forbedre og udvikle vores produkter og tjenester til gavn for brugerne

Typer af personoplysninger

 • Vi behandler følgende typer af personoplysninger om dig:
 • Dit for- og efternavn
 • Din adresse
 • Dit telefonnummer
 • Din professiAnvendelseon
 • Din fødselsdato
 • Dit køn
 • Din e-mailadresse
 • Din adgangskode
 • Pårørendes navn
 • Pårørendes telefonnummer
 • Dit profilbillede
 • Kreditkortinformationer, bankkontonummer eller andet middel til betaling, hvis du betaler til TRF
 • Donerer du penge til en indsamling, kan du også vælge at oplyse dit CPR/CVR-nummer med henblik på at opnå et skattefradrag
 • Vi lagrer desuden data om dine handlinger og aktiviteter på websitet, såsom din donationshistorik, nuværende og tidligere indsamlinger, events du har deltaget i og andre handlinger foretaget på websitet
 • Henvendelser til TRF support
 • Svar i forbindelse med bruger- og tilfredshedsundersøgelser
 • Fakturaer og opfølgning vedr. opkrævninger for beløb
 • Vi registrerer din IP-adresse, som led i vores cookies til brug for analyse og optimering af websites, i IT og betalings sikkerheds øjemed, samt anti-svindel arbejde

Disse personoplysninger er vi dataansvarlige for. Vi er også dataansvarlige for videregivelse af dine personoplysninger til vores databehandlere, jf. afsnit 5 og afsnit 6.

Anvendelse af dine personoplysninger

Vi vil sikre, at dine personoplysninger alene indsamles og behandles i overensstemmelse med et eller flere af følgende formål:

 • Visning af indhold mv.
 • for at vise dig indhold på TRF’s digitale platforme
 • Personalisering
 • afvikle vores kundeforhold med dig/din virksomhed
 • at levere produkter og tjenester, som du har bestilt
 • at besvare eventuelle spørgsmål eller indsigelser du måtte have
 • for at videregive dine personoplysninger til vores underleverandør som dit køb vedrører jf. afsnit 6
 • for at underrette dig om ændringer i vores ydelser
 • for at du kan deltage i konkurrencer eller kampagner
 • Direkte markedsføring
 • for at sende e-mail-nyhedsbreve med markedsføring af indhold på TRF’s platforme (baseret på din permission, hvor det er et lovkrav)
 • for at sende dig tilbud og anbefalinger på TRF’s produkter og tjenester (baseret på din permission, hvor det er et lovkrav)
 • for at sende push-beskeder på apps, f.eks. om nyheder mv. (baseret på din permission, hvor det er et lovkrav)
 • Forretningsudvikling

Statistiske og analysemæssige formål, så vi kan forbedre TRF’s digitale platforme og gøre dem nemmere og bedre for vores brugere. Dette indebærer bl.a., forbedring af teknologiske løsninger og brugeroplevelsen på tværs af TRF’s digitale platforme og/eller til udvikling af helt nye tiltag og tjenester.

 • Overholdelse af lovgivning og andre legitime formål

Overholdelse af gældende lovgivning (f.eks. EU’s Databeskyttelsesforordning og databeskyttelsesloven, bogføringsloven og skatteloven) og andre legitime formål, f.eks.

 • Dokumentationspligt
 • Indberetningspligt
 • Overholdelse af basale principper for behandling af personoplysninger og juridisk hjemmel for behandlingen
 • Iværksættelse og vedligeholdelse af tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, herunder for at sikre driftsstabilitet og vores mulighed for at forsvare vores platforme mod eventuelle fjendtlige angreb, f.eks. hacking-angreb
 • Varetagelse af TRF’s juridiske interesser, f.eks. undersøgelse af misbrug af TRF’s digitale platforme, herunder bl.a. overtrædelse af brugsrettigheder samt lovgivning om f.eks. personoplysninger og immaterielle rettigheder
 • Undersøgelser af mistanke eller viden om sikkerhedsbrud og rapportering til individer og myndigheder
 • Håndtering af forespørgsler og klager fra registrerede og andre
 • Håndtering af inspektioner og forespørgsler fra tilsynsmyndigheder
 • Håndtering af tvister med registrerede og tredjeparter
 • Statistiske undersøgelser og opgørelser
 • Fusioner, overtagelser, afhændelser, salg af TRF eller dele heraf, inkl. udarbejdelse af information memorandum, forberedelse og gennemførelse af due diligence, vurdering af investeringer og andre aktiviteter i sådanne processer.

Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne frivilligt, og for at du kan få adgang til de produkter og tjenester vi udbyder. Du er ikke forpligtet til at give os personoplysningerne, men konsekvensen vil være, at du ikke kan oprette et TRF Login og dermed ikke kan tilgå en række af TRF’s produkter og tjenester.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Opbevaring af dine personoplysninger

Dine personoplysninger opbevares hos underleverandører valgt af os, (herefter ”Databehandleren”). Vi anvender databehandlere i EU.

Personoplysninger, vi har indsamlet fra dig, kan blive overført til lande uden for EU/EØS (“EØS”). Hvis vi overfører dine personoplysninger uden for EØS, vil vi sikre, at overførslen enten sker til lande, som EU Kommissionen har fastslået har et tilstrækkeligt sikkerhedsniveau, eller at overførslen er baseret på EU Kommissionens standardbestemmelser.

Databehandleren fungerer udelukkende som databehandler i forhold til de personoplysninger, som vi er dataansvarlige for.

Databehandleren behandler alene data efter instruks fra os.

Deling af personoplysninger

Overførsel af dine personoplysninger til associerede selskaber, herunder lokale Team Rynkeby styregrupper, samt til professionelle rådgivere kan ske i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning

Vi forbeholder os ret til at anvende eller videregive personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt for at overholde gældende lovgivning, foretage undersøgelser i forbindelser med klager, besvare dine anmodninger eller i efterforskningsøjemed. Hertil kommer billedmateriale, hvor konkrete personer er eller vil kunne identificeres, som videregives på TRFs hjemmeside, i TRFs nyhedsbrev, på TRFs sociale medieplatforme eller eksterne, som har et sagligt formål.

TRF videregiver alene oplysningerne, i det omfang det er nødvendigt som led i driften af vores virksomhed, herunder for at kunne levere dine produkter og tjenester købt hos os. Vi overfører derudover dine personoplysninger til databehandlere i overensstemmelse med gældende databeskyttelseslovgivning, herunder indgåelse af databehandleraftaler med vores databehandler med henblik på at sikre, at personoplysninger alene bliver behandlet til de angivne formål og sikre passende sikkerhedsforanstaltninger.

Sikkerhed af dine personoplysninger

Vi vil sørge for, at vi i øvrigt har passende sikkerhedsforanstaltninger.

Vi har interne regler om informationssikkerhed, som indeholder instrukser der sikrer, at kun de af vores interne personer, som har et sagligt formål, har adgang til og kan bruge dine personoplysninger.

Vi har truffet passende foranstaltninger, der beskytter dine personoplysninger mod hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med de til enhver tid gældende regler om behandling af personoplysninger.

Sletning af dine personlige oplysninger / Opbevaringsperiode

Vi opbevarer dine personoplysninger som følger:

 • Hvor behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, opbevarer vi dine personoplysninger indtil kontraktforholdet er afsluttet
 • Hvor behandlingen foretages på baggrund af dit samtykke, opbevarer TRF dine personoplysninger indtil du trækker dit samtykke tilbage
 • Hvor behandlingen er nødvendig for, at TRF kan forfølge sine legitime interesser, opbevarer TRF dine personoplysninger, så længe vi har et sagligt formål med opbevaringen
 • Vi opbevarer også personoplysninger til statistisk brug og disse personoplysninger bliver brugt i en samlet og anonymiseret database for statistisk analyse
 • Hvor behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler TRF, opbevarer vi dine personoplysninger i henhold til navnlig bogføringsloven, hvilket pt er 5 år fra udgangen af det regnskabsår hvori købstidspunktet indtræffer.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende.

Du har - med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder:

 • Retten til indsigt i dine personoplysninger
 • Retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger
 • Retten til at få slettet personoplysninger
 • Retten til at få begrænset personoplysninger
 • Retten til dataportabilitet
 • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på e-mail: team-rynkeby@team-rynkeby.com. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Når behandlingen af personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde samtykket uden negative konsekvenser for dig. Dog påvirker det ikke behandlingen eller videregivelsen af personoplysninger forud for tilbagekaldelse af samtykket.

Såfremt du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, kan du rette henvendelse til Datatilsynet.

Dataansvarlig

Team Rynkeby Fonden
Vestergade 30
5750 Ringe
Danmark
team-rynkeby@team-rynkeby.com
CVR. DK35318798

Opdateringer

TRF evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for vores behandling af dine personoplysninger.


Senest opdateret 06.05.2021