Vores værdier

Team Rynkebys værdier

 • Vi værner om projektet

  Vi forpligter os til at følge guidelines og retningslinjer

  Vi kan se vores hold som en del af en større helhed

  Vi opsøger ’best practice’ og forsøger altid at gøre tingene bedre

 • Vi respekterer hinanden

  Vi deltager aktivt i træninger og indsamlingsaktiviteter

  Vi taler pænt til hinanden – også under pres

  Vi overholder aftaler og bakker op om fælles beslutninger

  Vi er modtagelige for feedback

  Vi deltager aktivt i forberedelsen af turen

 • Vi tager ansvar

  Vi bidrager positivt til det sociale liv på holdet

 • Vi involverer os

  Vi interesserer os for vores holdkammeraters opgaver på holdet

  Vi udnytter vores netværk og er åbne for andres gode råd

  Vi opsøger selv information – også hos andre hold

 • Vi udvikler os

  Vi tager ved lære af hinanden

  Vi er initiativrige og er ikke bange for at prøve nye ting

  Vi lærer af vores fejl

 • Vi ønsker at få succes

  Vi hjælper vores holdkammerater med at nå deres mål

  Vi håber på vores egen og andres succes

  Vi samarbejder på tværs af hold og grænser