Sådan foregår det

Når børn løber for børn

Skoleløbet skal give børnene en oplevelse af, at de kan være med til at gøre en reel forskel for børn med alvorlige sygdomme ved at være aktive sammen med andre børn.

Sådan håndteres sponsorater
Før løbet indgår børnene mikrosponsorater med familie, venner og lokale erhvervsdrivende, der opfordres til at give et beskedent beløb per omgang eller kilometer, den enkelte deltager gennemfører. Der kan også laves en aftale om et fast beløb.

Mikrosponsoraterne bliver noteret på en sponsorseddel, som børnene får udleveret af deres lærer/pædagog. Efter løbet regner de selv sammen, hvor meget sponsorerne skal bidrage med, og de informerer også selv sponsorerne om beløbets størrelse.

Pengene indbetales via institutionens MobilePay-nummer (som bliver trykt direkte på sponsorsedlen) eller Team Rynkebys MobilePay-nummer.

Det er ikke en konkurrence
Løbet er ikke en konkurrence om hvem, der kan samle flest penge ind – for alle bidrag tæller! Alene ved børnenes tilstedeværelse i løbet er de med til at skabe uvurderlig opmærksomhed om børnelungesagen.

Alle børn modtager et diplom efter løbet.

Detaljeret handlingsplan for løbet i 2025

Det er vigtigt, at institutionen så præcist som muligt angiver hvor mange børn, der deltager i løbet. Deltagerantallet bestemmer, hvor mange materialer institutionen får leveret.

Institutionen kan til enhver tid ændre deltagerantallet frem til deadline via linket i den bekræftelsesmail, som kontaktpersonen modtager ved registrering. Efter deadline er det ikke længere muligt at ændre deltagerantallet, og institutionen vil modtage materialer til det antal børn, der er tilmeldt.

Kort tid efter tilmelding vil institutionen blive kontaktet af en deltager på det Team Rynkeby-hold, der ligger nærmest institutionen. Det lokale Team Rynkeby-hold vil bistå med hjælp til afviklingen af Team Rynkeby Skoleløbet / Børneløbet i det omfang, det er muligt for holdet.

Op til løbet får institutionen leveret de materialer, som institutionen skal bruge i forbindelse med løbet.

Institutionen får:

  • Plakater (til at annoncere løbet)
  • Trykte forældrebreve (hvis de har bedt om det)
  • Sponsorsedler
  • Diplomer til børnene
  • En check (som symbolsk kan overrækkes til det lokale hold)

Institutionen behøver med andre ord ikke selv at printe materialer. Institutionen får endvidere et unikt MobilePay-nummer, som Team Rynkeby Fonden stiller til rådighed. Det bliver trykt på alle relevante materialer.

Hvis institutionen ikke har modtaget materialerne, er det vigtigt, at institutionen hurtigst muligt kontakter kontaktpersonen på det lokale Team Rynkeby-hold.

I ugerne op til løbet er det en god idé at afvikle et kickoff-møde for deltagerne. Det giver børnene en bedre forståelse for, hvad der skal ske, og hvad de skal løbe for.

Nogle institutioner får eksempelvis forældre eller børn, der selv er påvirkede af kritiske børnelungesygdomme, ud på institutionen for at fortælle om, hvorfor det er så vigtigt at støtte op om Børnelungefondens arbejde. Børnelungefonden har udarbejdet en Power Point-præsentation, som kan bruges til at fortælle, hvad fonden arbejder med. Det lokale Team Rynkeby-hold hjælper gerne med at lave et godt kickoff-arrangement.

Team Rynkeby Fonden har desuden i samarbejde med Børnelungefonden samlet inspiration til undervisningsmateriale, som kan være med til at motivere børnene yderligere.

Efter det store kickoff-møde på institutionerne får børnene udleveret:

  1. et forældrebrev (hvis institutionen har bestilt det ved tilmelding - ellers ligger teksten til download under "Download materialer")
  2. en sponsorseddel, så børnene kan forsøge at sælge mikrosponsorater til deres familie, venner og naboer.

Fra kickoff-mødet og frem til dagen før løbsdagen har børnene mulighed for at indgå mikrosponsorater med familie, venner og lokale erhvervsdrivende. Der opfordres til at give et beskedent beløb per omgang eller kilometer, det enkelte barn løber.

Det er naturligvis også muligt at støtte med et fast sponsorat, som ikke er afhængigt af antallet af omgange, det enkelte barn løber.

Alle sponsorer registreres på den sponsorseddel, som hvert barn har fået udleveret.

Det er vigtigt at fortælle børnene, at løbet ikke handler om hvilket barn eller hvilken institution, der kan samle flest penge ind – alle bidrag tæller! Det er heller ikke meningen, at børnene eller sponsorerne skal skrive på sponsormærkaten, hvor mange penge de bidrager med.

Hvis institutionen ønsker at gøre Team Rynkeby Skoleløbet/Børneløbet til mere synligt, kan institutionen invitere den lokale presse til at dække løbet. Team Rynkeby har udarbejdet et pressemateriale, der let kan versioneres til den enkelte institution.

Nogle institutioner har også held med at invitere lokale sportsstjerner eller andre lokale kendisser til at løbe med børnene – det kan være med til at sætte lidt ekstra kulør på dagen for børnene.

Team Rynkeby Fonden anbefaler, at institutionen afsætter maksimalt én time til selve løbet (ekskl. opvarmning omklædning mm.). Ruten, som børnene skal løbe, bør være en rundstrækning på mellem 500 og 1.000 meter.

Ved målstregen laves der registreringsposter, hvor en eller flere forældre, lærere eller pædagoger sørger for at registrere hver enkelt barn, hver gang barnet passerer målstregen. Registreringen kan eksempelvis gøres ved at sætte en streg på armen af barnet med tusch.

Når løbet er slut noteres antallet af kilometer eller omgange på hvert barns sponsorseddel, og der regnes sammen, hvor meget hver sponsor skal bidrage med til indsamlingen.

Efter løbet skal sponsorbidragene betales til skolernes specifikke MobilePay numre. 

Institutionen kan ved at logge sig ind på Team Rynkebys website (via det unikke link, som institutionen modtog ved tilmelding) løbende følge med i, hvor mange penge, der er indsamlet på institutionen.

Alle bidrag indbetales elektronisk – enten via institutionens unikke MobilePay-nummer, som fremgår af alt det materiale, som institutionen har fået udleveret, eller til Team Rynkeby Fondens konto her Giv et bidrag. Via websitet er det muligt for sponsorerne at få skattefradrag, hvis de oplyser CPR-nummer eller CVR-nummer ved indbetalingen. Det er dog ikke muligt at udstede fakturaer, og det er heller ikke muligt at aflevere kontante sponsorater. Der udstedes en kvitteringsmail, som gør det ud for et bilag til regnskabet.

Når de indbetalte sponsorbidrag er registreret hos Team Rynkeby Fonden, lukkes institutionens indsamling, og kontaktpersonen på institutionen modtager automatisk en kvitteringsmail, hvor institutionens totale indsamlede beløb fremgår.

Kontakt

Natasja Rosendahl

Schoolrun Manager Danmark

Schoolrun@team-rynkeby.com

+45 23 67 67 87