Ofte stillede spørgsmål

Deltagelse

Cykelturen til Paris afvikles fra den 29. juni til 6. juli 2024.

Du skal udfylde ansøgningsskemaet her.

Vi ønsker ikke, at Team Rynkeby skal være større, end vi kan sikre, at alle deltagere får en god oplevelse. Det betyder blandt andet, at deltagerne skal have deres cykler og tøj i ordentlig tid, og at der skal være nok hotelværelser af en fornuftig standard til alle. Vi ønsker med andre ord ikke at vokse hurtigere, end at logistikken kan følge med. Derudover er det også vigtigt for os, at alle deltagere kender projektets mål og værdier, så vi sikrer kontinuiteten i projektet.

Ansøgningsfristen for at komme med på Team Rynkeby i 2023/2024 var den 31. august 2023. Den 7. september 2023 får du besked om, hvorvidt du er med i den videre udvælgelsesproces.

I sæson 2023/2024 koster det 23.550 DKK at være rytter på Team Rynkeby. Prisen dækker carbon-cykel, cykeltøj, hoteller og mad. Dertil kan der komme ekstra udgifter (typisk 2.000 til 5.000 DKK) til vintercykeltøj, cykelsko, cykelbriller, træningsture, færgetransport, ekstra overnatninger samt hjemtransport fra Paris. Service personerne betaler 4.100 DKK for at være med.

Alle deltagere på Team Rynkeby forpligter sig til at gøre en indsats for at samle penge ind til børn med kritiske sygdomme. Nogle deltagere har let adgang til virksomheder, som ønsker at blive sponsor – andre har lidt sværere ved det. Derfor sætter vi heller ikke noget beløb på, hvor meget den enkelte deltager skal bidrage med – vi siger blot, at alle skal gøre en indsats.

Du kan se den komplette holdoversigt her.

Hver gang Team Rynkeby udvider og starter nye hold, sker det på initiativ af lokale kræfter. Derfor er det heller ikke utænkeligt, at du kan være med til at starte et Team Rynkeby-hold op i dit lokalområde. Kontatkt den danske landechef i Team Rynkeby Danmark, for at drøfte mulighederne.

Etablerer dit eget Team Rynkeby firmahold og styr jeres CSR arbejde. Med et Team Rynkeby firmahold kan I bygge på akkurat de samme værdier som Team Rynkeby, med mantraet om at gøre noget godt for andre, gøre noget godt for en selv og gøre det i et forpligtende fællesskab. Sagen er den samme, nemlig at indsamle penge til kritisk syge børn og deres familier. Et Team Rynkeby firmahold giver jer råderet over holdet og selv invitere jeres medarbejdere og forretningsforbindelse med ombord. En oplagt mulighed for at sætte fokus på teambuilding, medarbejderkultur, sundhed og velgørenhed.

Kontakt den danske Country Manager for Team Rynkeby Danmark, for at drøfte mulighederne.

Vi lægger stor vægt på, at alle deltagere er dedikerede til sagen. Derfor er det en fordel, hvis du kan fortælle, hvorfor du ønsker at være med. Det er også en fordel, hvis du fortæller, hvad du kan bidrage med. Måske er du rutineret motionscyklist, måske har du kontakt til en spændende sponsor, måske er du god til at reparere cykler, skrive blogs eller lave videofilm.

Du modtager en kvitteringsmail, når du udfylder vores ansøgningsskema. Hvis du ikke har modtaget en mail, kan den eksempelvis sidde fast i dit SPAM-filter, eller også er du kommet til at skrive din mailadresse forkert. Du kan eventuelt prøve at udfylde skemaet igen.

Nej. Vi fører ikke statistik over, hvem der har søgt før. Holdkaptajnerne sammensætter det hold, de mener, er bedst ud fra de personer, der har ansøgt om deltagelse det pågældende år.

Det er svært at sige. Jeres ansøgninger bliver vurderet hver for sig, og I bliver altså ikke vurderet som gruppe.

For at deltage på Team Rynkeby skal du være fyldt 18 år – til gengæld har vi ikke nogen øvre aldersgrænse. Aldersgrænsen på 18 år har vi vedtaget, da vi ønsker, at deltagerne skal kunne deltage i det sociale liv på holdet.

Team Rynkeby forventer, at hver deltager har trænet cirka 2.500 km på cyklen inden Tour de Paris.

Udstyr

Vi tillader kun vores ryttere at køre på en officiel Team Rynkeby-racercykel. Cyklen er en del af pakken, som du køber, når du tilmelder dig Team Rynkeby, og du kan selvfølgelig beholde cyklen efterfølgende.

Hvis du aldrig har kørt på cykel før, så vil du opleve, at der vil komme en del ekstra udgifter udover deltagerbetalingen. Du får blandt andet brug for cykelsko, cykelbriller samt muligvis noget ekstra cykeltøj til både spinning og vintertræning. Desuden kommer der sandsynligvis en del udgifter til vedligeholdelse af cyklen.

Du køber selv cyklen, og du kan derfor også beholde den efter turen.

Tour De Paris

De enkelte hold kører til Paris hver for sig. Nogle af holdene starter dog i de samme byer og følger mere eller mindre de samme ruter til Paris. Men af praktiske og sikkerhedsmæssige årsager kører holdene hver for sig hele vejen til Paris. Holdene mødes først på syvende og sidste etape midt i Paris.

Turen fra Danmark til Paris er ca. 1.200 km lang og køres over syv etaper - nogle hold kører dog en prolog dagen før den egentlige start, så disse hold kører i virkeligheden i otte dage. Den korteste etape er omkring 100 km, mens den længste er omkring 200 km. Turens længde afhænger af, hvilken vej det enkelte hold kører.

Team Rynkebys tur til Paris er ikke et traditionelt cykelløb på tid, men en udfordrende motionscykeltur, hvor alle skal kunne være med. Holdene kører normalt med en gennemsnitsfart på omkring 25-27 km/t.

Hvis du har andre spørgsmål skal du være velkommen til at kontakte os. Du kan blandt andet skrive dit spørgsmål på Team Rynkebys Facebook-side. Vi svarer i løbet af ganske kort tid.

Ny finansieringsmodel for Team Rynkeby

Selvom deltagerne i Team Rynkeby er frivillige og dækker omkostningerne til deres egen deltagelse i projektet, er det forbundet med omkostninger at drive et stort, internationalt velgørenhedsprojekt som Team Rynkeby – også mere end Eckes-Granini kan forsvare at anvende alene. Derfor har Team Rynkeby Fonden indgået aftaler med alle de organisationer, som modtager penge fra Team Rynkeby, om, at Team Rynkeby kan anvende op til 12 procent af de indsamlede midler på at udvikle og drive projektet. I 2023 er den omkostningsprocent, som organisationerne betaler, dog helt nede på 4,4 procent af det indsamlede beløb. 

Team Rynkeby Fonden oplevede, at deltagerne havde svært ved at forklare, hvordan finansieringen af projektets centrale omkostninger blev fordelt mellem Eckes-Granini og organisationerne. Blandt andet fordi man i flere lande fordeler pengene mellem to eller flere organisationer, og nogle steder er fordelingen af pengene mellem organisationerne tilmed forskellig. Samtidig har Team Rynkeby heller ikke det samme udgiftsbudget år for år, hvilket ændrer behovet for medfinansiering fra organisationerne hvert år. Derfor var der behov for en mere enkel finansieringsmodel, der er til at forklare for de frivillige, og som samtidig afspejler projektets kompleksitet. Derfor besluttede Team Rynkeby Fondens bestyrelse med indgangen til den netop afsluttede sæson at ændre finansieringsmodellen, så Team Rynkeby kan anvende op til 12 procent af de indsamlede midler til at udvikle og drive Team Rynkeby-projektet til gavn for organisationerne. I 2023 er omkostningsprocenten dog helt nede på 4,4 procent.

Team Rynkeby Fonden er gået fra at være et lille lokalt motionscykelhold til at være et internationalt velgørenhedsprojekt. Det kræver en del økonomi at drive og udvikle et projekt med tusindvis af deltagere og sponsorer – også mere end Eckes-Granini kan finansiere alene. Derfor har Team Rynkeby Fondens bestyrelse indgået aftaler med de organisationer, som modtager penge, om, at organisationerne er med til at finansiere projektet. Pengene bliver fratrukket det indsamlede beløb, inden pengene bliver overrakt til organisationerne. Det sikrer maksimal åbenhed om omkostningsprocenten.

Hvis du har andre spørgsmål skal du være velkommen til at kontakte os. Du kan blandt andet skrive dit spørgsmål på Team Rynkebys Facebook-side. Vi svarer i løbet af ganske kort tid.