Hvert år ansøger tusindvis af mennesker om at komme med på Team Rynkeby – så der er rift om pladserne. Du kan dog øge din chancer for at komme med på holdet, hvis du i din ansøgning indtænker de 10 udvælgelseskriterier, som holdkaptajnen og den lokale styregruppe udtager holdet ud fra.

  • Deltagerne skal være motiverede til at yde en stor indsats i forhold til at rejse penge til Børnecancerfonden og Børnelungefonden.
  • Deltagerne skal som udgangspunkt have bopæl i nærområdet til det hold, de knyttes til.
  • Deltagerne skal kunne afsætte tid til at træne med holdet ca. to gange om ugen hele foråret (minimum 2.500 km inden turen til Paris).
  • Holdene skal have en ligelig fordeling mellem mænd og kvinder (i det omfang det er muligt).
  • Holdene må meget gerne bestå af både nybegyndere og erfarne motionscyklister.
  • Minimum halvdelen af deltagerne på hvert hold skal skiftes ud hvert år (når tallet ikke er højere, skyldes det, at vi ønsker at sikre kontinuiteten i projektet).
  • Deltagerne skal spænde bredt aldersmæssigt (dog minimum 18 år).
  • Deltagerne skal spænde bredt uddannelses- og erhvervsmæssigt (det ligger dog fast, at der skal være mindst én sundhedsfaglig person og én cykelmekaniker på hvert hold)
  • Der bliver lagt vægt på, at deltagerne har mulighed for at skaffe sponsorer.
  • Hvert hold har mulighed for at reservere en eller flere pladser til kendte personer, der kan være med til at skabe opmærksomhed omkring projektet. Disse pladser besættes ofte senere end de øvrige pladser.