Børnelungefonden

Lungernes vigtigste opgave er at sørge for, at vi har ilt nok i kroppen. Desværre er raske lunger ikke en selvfølge. Lungesygdomme rammer tusindvis af børn hvert år. Diagnoserne er forskelligartede, og mange af lungelidelserne er svære at behandle. Derfor kan isolation fra klassekammerater og venner være uundgåeligt for børn, der lider af de sværeste lungesygdomme, fordi der er en stor risiko for infektioner.

Børnelungefondens formål

Børnelungefonden arbejder for, at flere lungesyge børn og unge kan få et bedre liv med deres sygdom.
  • Øget livskvalitet

    At øge livskvaliteten og styrke det sociale liv blandt lungesyge børn og familier via rådgivning, netværk, praktisk hjælp og aktiviteter, hvor børn og familier mødes.

  • Styrket forskning

    At styrke forskningen i tidlig opsporing, diagnostik og god behandling.

  • Oplyse og uddanne alle parter

    At oplyse og uddanne de berørte mennesker (patienter, pårørende), sundhedsfagligt personale og befolkningen i forhold til at passe på deres lunger.

Logoer

Børnelungefondens Logoer

Hent logo

Donationer til Børnelungefonden

2017: 10.472.938 DKK
2018: 7.637.722 DKK
2019: 6.370.937 DKK
2020: 1.918.473 DKK
2021: 5.579.326 DKK
2022: 7.179.862 DKK
2023: 7.634.885 DKK

Læs mere: Børnelungefondens website (eksternt link)